Türkiye'de İlk Gazete

Osmanlı'da ilk gazete 1831’de İstanbul’da yayına başlayan Takvim-i Vakayi, ilk Arapça gazete Kahire’de 1828’de yayına başlayan Vaka-yi Mısriye’dir.

İlk Osmanlıca Gazete 
Takvim-i Vakayı'nın 18 Eylül 1327 [1911] tarih ve 937 no'lu sayısının ilk sayfası..

Balıkesir'de İlk Gazete

Balıkesir’in ilk gazete KARESİ adıyla yayımlandı. .5 Mart 1886 tarihinde Osmanlıca alfabeyle yayımlanmaya başlayan vilayet gazetesi olan Karesi, haftada bir defa ve Çarşamba günleri çıkardı.


 
Heyeti Temsiliyenin Yunan işgaline karşı çıkardığı İzmir'e doğru gazetesinin 11 Aralık 1919 tarihli sayısı

Cumhuriyet Döneminde İlk Gazete

Balıkesir'de Cumhuriyet döneminin ilk gazetesi Avyalık ilçesinde yayımlanmaya başlandı. Ayvalık adını taşıyan gazete 1924'te Avni Baskın tarafından kuruldu, 1993'te kapandı.